ELenAJ - Výučba anglického jazyka

Vitajte na stránke ELenAJ!

Výučba anglického jazyka v Košiciach.

Viac TU!
image01

Rozširujeme náš lektorský team!

Ak máte záujem o prácu lektora/lektorky,
kontaktujte nás na elenaj@elenaj.sk.

image01

English for KIDS

V našich jazykových kurzoch kladieme dôraz predovšetkým na rozprávanie a komunikáciu používanú v každodennom živote prispôsobenú detskému veku.

Viac TU!
image01

English for Students

Pripravíme Vás na maturitnú skúšku, na First Certificate alebo len zdokonalíme Vaše znalosti z angličtiny.

Viac TU!
image01

General English

Kurz všeobecnej angličtiny je zameraný na vylepšenie komunikačných schopností v bežnom živote. Zabezpečíme Vám kvalitu a osobitný, lepší prístup k cudziemu jazyku.

Viac TU!
image01

Business English

V kurze obchodnej angličtiny sa oboznámite s potrebnou slovnou zásobou nutnou pre komunikáciu v danej odbornej oblasti.

Viac TU!
image01

Jazykové kurzy pre študentov

Pripravíme Vás na maturitnú skúšku, na First Certificate alebo len zdokonalíme Vaše znalosti z angličtiny. V prípade záujmu o jazykový kurz nás neváhajte kontaktovať na: elenaj@elenaj.sk

Ponuka kurzov:

Maturitná skúška

Pre úspešné zvládnutie písomnej a ústnej skúšky je jazykový kurz pre maturantov rozdelený do 4 fáz:

  • Fáza 1 - sa zameriava na porozumenie gramatiky
  • Fáza 2 - porozumenie textu
  • Fáza 3 - na počúvanie
  • Fáza 4 - na rozprávanie

Každý študent je iný a preto aj my prispôsobujeme výučbu potrebám a znalostiam študenta – máme predsa spoločný cieľ – úspešnú maturitu.

Príprava na FCE

Príprava na First Certificate spočíva v troch fázach:

  • Fáza 1 - zvládnutie potrebnej gramatickej úrovne
  • Fáza 2 - príprava na náčuv a rozprávanie (listening and speaking)
  • Fáza 3 - Testovanie

Cieľom je zvládnutie štátnej skúšky ako náhradu za maturitnú skúšku a zároveň vylepšenie štatútu jazyka v bežnom živote a práci.

Všeobecná angličtina

Kurz všeobecnej angličtiny je zameraný na vylepšenie komunikačných schopností v bežnom živote. Zabezpečíme Vám kvalitu a osobitný, lepší prístup k cudziemu jazyku.

Kurz je prispôsobený potrebám a úrovni jednotlivca.